Disclaimer

Op het gebruik van de website (www.qforcesecurity.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Q-FORCE Security streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Q-FORCE Security niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Q-FORCE Security aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Q-FORCE Security en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Q-FORCE Security garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Q-FORCE Security te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Q-FORCE Security heeft geen invloed op website van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Q-FORCE Security aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Q-FORCE Security zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Q-FORCE Security daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Aanvraag indienen

img

U kunt een aanvraag voor een offerte indienen door het aanvraagformulier zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen. na het invullen en versturen van dit formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Klik hier

Team - Q-FORCE Security